Prato Inglese

  Prato inglese, 2020 Charcoal, acrylic, enamel paint, oil pastel on cotton 150 x 130 cm